https://natifnatal-wanakera-karib.typepad.com > An letjet nan Wanakera

Introduction

De ti foto man te fè fap-fap, toupannan plannisay la te ka woule. Mi bidjoulnes mi ! "An lanmen latanmot pou zibie lotbotsay poze".
Soraya moun Wanakera