https://natifnatal-wanakera-karib.typepad.com > Pawol-langayele lanmè

Introduction

"Gade sa ! Depi ou wè van an ka tounen se ti fèy sek la atè a konsa, ou ka atann tjenz jou pou lalin se ranje lamare ek ou pe ladje ale pou rive Miklon". Jozef Zobel, Djab la.